طراحی و استقرار سیستم مدیریت استراتژیک

شرکت مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه فراهمراهان

مشاوره و اجراء مدیریت و طرح های استراتژیک سازمان

در باب ایجاد و استقرار مدیریت استراتژیک شاید برای عده زیادی از مدیران و کارمندان، مدیریت استراتژیک یک مفهوم بسیار پر کاربرد اما دارای نقاط مبهم بسیاری باشد.

لذا در ابتدا به بررسی چند تعریف از اساتید بزرگ استراتژی می پردازیم :

چندلر : تعیین اهداف بلند مدت که اساس یک بنگاه را تشکیل میدهد و اتخاذ اقدامات و تخصیص منابع لازم برای انجام این اهداف، مدیریت استراتژیک، نامیده می‌شود.

فرد دیوید : علم و هنر تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات چندگانه برای نیل به اهداف سازمان با رویکرد مزیت رقابتی، مدیریت استراتژیک، نامیده می‌شود.

روتائرمل : دانش دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، مدیریت استراتژیک، نامیده میشود.

رشنوادی : علم و دانش پیشرفت در سطوح فردی، سازمانی، ملی و جهانی مدیریت استراتژیک، نامیده میشود.

مبحث مهمی که گاهی در مدیریت استراتژیک نادیده گرفته می شود این است که، سازمان ها تنها به ارائه یک استراتژی اکتفا می کنند

اما یک برنامه استراتژیک زمانی می‌تواند تبدیل به مدیریت استراتژیک شود که هم اجراء و هم کنترل شود.

فرآیند مدیریت استراتژیک شامل موارد زیر می شود :

 1. تفکر استراتژیک : ایجاد وخلق گزینه های استراتژیک

 2. تحلیل استراتژیک : استفاده از اطلاعات استراتژیک

 3. طراحی و تدوین استراتژیک : انتخاب از بین گزینه های استراتژیک

 4. اجرای استراتژیک : پیاده سازی گزینه استراتژیک انتخاب شده

 5. کنترل استراتژیک : حصول اطمینان از دستیابی به اهداف استراتژیک

در کل استراتژی درباره دستیابی به موفقیت است، استراتژی یک زمینه یک دست کننده است که به اقدامات و تصمیمات یک سازمان انسجام و جهت میدهد.

چرا بنگاه ها به مدیریت استراتژیک،  نیاز دارند؟

 • بهبود کیفیت تصمیم گیری

 • تسهیل همکاری

 • متمرکز کردن سازمان ها بر پیگیری اهداف بلند مدت

 • کمک به مدیریت اثر بخش بنگاه ‌ها

رویکرد مدیریت استراتژیک، سازمان ها بسیار به ماهیت محیط آنها وابسته است، محیطی که کسب و کار در آن جریان دارد نوع رویکرد را در تدوین استراتژی تعیین می‌کند.

مدیریت استراتژیک پل ارتباطی بین بنگاه و محیط است:

ارتباط بین مدیریت استراتژیک و محیط صنعت شامل رقبا، مشتریان و تامین کنندگان می شود.

ارتباط بین مدیریت استراتژیک و بنگاه شامل اهداف و ارزش ها، منابع و قابلیت ها و ساختار و سیستم ها می شود.

خدمات شرکت فراهمراهان در حوزه مدیریت استراتژیک

 1. بررسی شرکت درخواست دهنده و ساختار سازمانی آن جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز
 2. برگزاری جلسات با مدیران شرکت
 3. بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید و طراحی ماتریس SWOT
 4. طراحی و تدوین راهبردها
 5. آموزش جهت اجراء راهبردهای انتخاب شده
 6. کنترل و ارزیابی عملکرد سازمان
 7. شناسایی مشکلات و مشاوره در جهت اصلاحات مورد نیاز

در کل تیم مدیریت استراتژی فراهمراهان در تلاش است با استفاده از دانش مدیران خود در این حوزه به بررسی کسب و کار های علاقمند به تدوین مدیریت استراتژیک بپردازد تا ذی نفعان کسب و کار بتوانند از حداکثر توان خود برای نیل به اهداف سازمان ها استفاده کنند.

۱۳۹۷/۱۰/۵ ،۱۱:۴۷:۴۹ +۰۰:۰۰