مدیریت ریسک پروژه

مشاوره و اجراء خدمات مدیریت ریسک پروژه ها

 

از آنجایی که ریسک ها رویدادهایی هستند که  اهداف پروژه را تحت تأثیر قرار می دهند و عدم توجه به آنها می تواند شکست پروژه را از لحاظ مالی ، اعتبار سازمان ، کیفیت پروژه و … به دنبال داشته باشد، بنابراین در نظر گرفتن ریسک ها به عنوان جزء حیاتی پروژه، امری ضروری به شمار می رود.

آنچه پروژه های موفق را از پروژه های ناموفق جدا می کند این است که مشکلات و معضلاتی که ممکن است بعدها پروژه را دچار بحران کند، از آغاز شناخته و برای آن ها در زمان مناسب، پاسخ های درستی درنظر گرفته شود.

برخی از خسارت ها و زیان های ناشی از عدم توجه به مدیریت ریسک :

 1. ممکن است به شکست پروژه ختم شود.

 • عدم حصول اهداف زمانبندی پروژه
 • کمبود بودجه
 • متوقف شدن پروژه
 • حذف شدن بخشی از محدوده ی پروژه
 1. از بین رفتن ارزش ها، اعتبار و سرمایه سازمان

 2. تلفات جانی

شرکت مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه فراهمراهان فرآیندها ، ابزارها و سیستم های هماهنگ با ساختار سازمانی را تعیین و پیاده سازی می کند.

شرکت فراهمراهان برای شناسایی ریسک ها ، برنامه ریزی و کنترل آنها به منظور کمک به مدیران پروژه توانایی تعیین و تحلیل فرایندها، ابزارها و سیستم مورد نیاز به شرح زیر را دارد:

 1. ارزیابی بلوغ سازمانی در مدیریت ریسک

 2. مشاوره مدیران

 3. طراحی فرآیند مدیریت ریسک

 4. تهیه برنامه ریسک

 5. آموزش ذینفعان ، مدیران پروژه ، اعضاء سازمان ، مدیران ریسک و پیمانکاران در کلیه ابعاد مدیریت ریسک

 6. برگزاری جلسات جهت بحث و مدل کردن ریسک ها

 7. بررسی ریسک‌ها براساس اهمیت انها با در نظر گرفتن میزان هزینه و منافع

 8. آموزش ابزارهای مورد استفاده در مدیریت ریسک به افراد تیم

 9. کنترل و نظارت فرآیند طراحی شده

لذا تیم مجرب فراهمراهان با توجه به سوابق مطرح خود، با انجام صحیح فرآیندهای مدیریت ریسک، موفقیت پروژه های شما را تضمین می کند.

۱۳۹۷/۱۰/۵ ،۰۸:۵۳:۴۱ +۰۰:۰۰