استقرار سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ( PMIS )

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ( Project Management Information System   ( PMIS

استقرار سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS

برای مدیران پروژه و سازمان تصمیم‌گیری در خصوص مسایل مختلف پروژه نیازمند اطلاعات دقیق، صحیح و به موقع است.

در واقع یکی از مشکلات و معظلات پروژه ، خلا یک سیستم یکپارچه گردش اطلاعات بین سطوح مختلف پروژه و سازمان است.

هدف از سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ( PMIS ) استفاده از ابزارها و تکنیک‌ها جهت جمع‌آوری و یکنواخت‌سازی و ساماندهی اطلاعات پروژه

اعم از اطلاعات فنی- مهندسی ، نقشه‌ها و مدارک ، اطلاعات تدارکات، تامین تجهیزات و وندورها، اطلاعات عملیات اجرایی، اطلاعات انبار و موجودی کالا و … است.

همچنین از این سیستم می توان در راستای مدیریت ارتباطات پروژه جهت انجام بهینه ارتباطات و مکاتبات پروژه در سطوح مختلف سازمان استفاده نمود.

این ابزار مدیران پروژه را در مدیریت زمان پروژه ، برآورد دقیق‌تر و مدیریت بهتر هزینه‌ها و بودجه‌بندی پروژه از فاز آغازین تا فاز خاتمه یاری می‌رساند.

همچنین این سیستم ها برای مدیریت فعالیتهای اجرایی، مدیریت کالا و تدارکات، جمع آوری و دسته‌بندی اطلاعات مالی و نگهداری آنها برای مقاصد گزارش دهی و گزارش‌گیری استفاده می‌شوند.

اهداف PMIS  

  • ایجاد یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای پروژه ها
  • ارائه اطلاعات و گزارشات مفید جهت تصمیم‌گیری مدیریتی
  • دسترسی سریع و آسان به اطلاعات پروژه توسط کاربران
  • افزایش سرعت گردش و سطح امنیت اطلاعات پروژه
  • ایجاد سیستم مستندسازی پروژه
  • افزایش کارایی و اثر بخشی پروژه
  • تطبیق پذیری با فرآیندهای سازمان و ارتباط با بقیه سیستمهای سازمانی
  • پشتوانه اطلاعاتی جهت استفاده از اطلاعات بقیه پروژهای سازمان
  • تسهیل ارتباط بین سایر ارکان و ذینفعان پروژه
  • تسهیل در استفاده از اطلاعات و تجربیات پروژه های پیشین
۱۳۹۷/۱۰/۴ ،۱۱:۴۵:۰۷ +۰۰:۰۰