جایزه ملی مدیریت پروژه ایران PEM

( Project Excellence Model ( PEM

مشاوره و اقدام برای جایزه ملی مدیریت پروژه ایران ، PEM

ویترین نمایش میزان توانایی و قابلیت عملکردی شرکتها در به ثمر نشاندن پروژه هایشان است.

این موضوع همان عملکرد تیم های مجری پروژه ها در خصوص حوزه مدیریت پروژه و نحوه بکارگیری دانش و تکنیک های مرتبط است.

در کشور درحال توسعه ایران، نیاز به اجرای تعداد بالایی از پروژه های کوچک و بزرگ ملی،

زیربنایی و غیره در صنایع مختلف بسیار نمود داشته و لازمه اجرای صحیح آنها بویژه در شرایط کنونی،

بالابردن حداکثری راندمان خروجی از منابع مختلف اعم از مالی، نیروی انسانی،

تجهیزات در قالب شرکت های پروژه محور کارفرمایی، مشاور و پیمانکار می باشد.

یکی از راه های شناخته و آزموده شده در عرصه بین المللی،

بهره گیری از دانش و تکنیک های علمی- تجربی مندرج در استانداردهای مطرح حال حاضر دنیا می باشد.

در اینکه از کدام استاندارد، راهنما و یا متدولوژی بهره‌گیری شود، خیلی اصراری نیست ولیکن مهم است از این منابع با ارزش استفاده شود.

در این راستا انجمن بین المللی مدیریت پروژه اروپا IPMA،

جایزه ای را در قالب مدل تعالی PEM ) Project Excellence Model ) جهت ترغیب هرچه بیشتری شرکت های پروژه محور به استفاده بهینه از منابع موجود که میسر نخواهد شد

مگر با بکارگیری استانداردهای مدیریت پروژه، تعریف و راه اندازی نموده است.

خدمات شرکت فراهمراهان برای سازمانها جهت کسب جایزه PEM به شرح ذیل است :

  • برگزاری جلسه آشنایی با سازمان و تیم مدیریت پروژه کاندیدا
  • برگزاری ارزیابی کلی جهت ایجاد شناخت از توان و قابلیت ها و ظرفیت امتیازگیری پروژه کاندیدا بر اساس مدل PEM ( فاز شناخت )
  • بازبینی مدارک آماده شده از قبیل اظهارنامه و مستندات مرتبط بهمراه راهنمایی جهت انجام اصلاحات مورد نیاز
  • نگارش اظهارنامه
  • برگزاری جلسات آمادگی تیم مدیریت پروژه در خصوص نحوه ارائه توضیحات و دفاعیات جهت زمان ارزیابی توسط تیم ارزیابی انجمن مدیریت پروژه
۱۳۹۷/۱۰/۴ ،۱۱:۳۹:۵۵ +۰۰:۰۰