استقرار سیستم کنترل مدارک مهندسی ( EDMS )

کنترل مدارک مهندسی  Document Management System

( EDMS , Procurement )

سامانه سیستم کنترل مدارک مهندسی ( EDMS ) ، مدیریت گردش کاری مدارک در بخش های Engineering و Procurement شرکت فراهمراهان با توجه به تجربیات خود در نحوه عملکرد شرکت های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در نسخه جدید خود تهیه و پیاده سازی گردیده است.

استفاده از زیر ساختهای استاندارد مانند Microsoft SharePoint Server 2013/2016، Microsoft SQL Server 2014/2016 و Microsoft Exchange Server 2013/2016 در پیاده سازی این سامانه نرم افزاری باعث گردیده که نرم افزار از بابت ارتباط با نرم افزار های دیگر سازمان، امنیت و تسلط واحد IT سازمان ها در نگهداری این سامانه نرم افزاری کمترین هزینه را ایجاد نماید.

موارد مندرج در بخش نیازمندیهای سخت افزاری و نرم افزاری بر اساس تجربیات شرکت در پروژه های مختلف و استانداردهای شرکت مایکروسافت،  برای دریافت بهترین عملکرد از دید کاربران نهایی استفاده کننده از نرم افزار و همکاران واحد IT سازمان برای کمترین مشکل در Uptime نگاه داشتن سامانه نرم افزاری تهیه شده است. درصورت در دسترس بودن این امکانات سخت افزاری بهترین عملکرد سامانه نرم افزاری تعهد می گردد.

لیست امکانات و ماژول های واحد مهندسی سامانه نرم افزاری

 1. Documents

The following documents are stored in the system :

 • MDR
 • Engineering Documents
 • Transmittal
 • Comment Sheet
 • Reply Sheet
 • MOM
 • TQ
 • Archiving Incoming and outgoing letters
 1. Search Engine

(The powerful search engine is capable of searching document properties and also searches documents content (PDF, Word, Excel, etc.

 1. Workflows

Interdisciplinary check (IDC) workflow is implemented to gather comments from other departments before issuing document to client. IDC workflow is capable of sending parallel or serial tasks to unlimited number of participants.

 1. Photos

A gallery of photos taken during multiple stages of project in the site visits is useful for increasing knowledge of construction within engineering departments.

 1. Reports

The following reports are available :

 • Dashboard: Progress, document’s status
 • Client Delay in responding to documents
 • IDC Metrics
 • Other Reports needed
 1. Planning

Project schedule is imported to system and departments will be informed of their activities start and due date.

لیست امکانات و ماژول های واحد تدارکات سامانه نرم افزاری

Before PO

بخش Before PO شامل موارد ذیل می باشد:

 1. لیست سازندگان و تامین کنندگان ( Bidder )
 2. لیست بسته های خرید
 3. لینک به مدارک مهندسی مرتبط مانند MR, MTO, …
 4. لیست دپارتمان ها و مسئول هر دپارتمان در پروژه
 5. پیشنهادات دریافتی از سازندگان (Offer)
 6. مکاتبات بین کمپانی و سازندگان
  • Technical Clarification
  • Technical Query
 7. ارزیابی فنی پیشنهادات ( TBE )
 8. گردش کار دستگردانی پیشنهادات و مکاتبات سازندگان
 9. گردش کار دستگردانی در واحد بازرگانی
 10. گزارش های مدیریتی پیشنهادات

After PO

بخش After PO شامل موارد ذیل می باشد:

 • لیست سازندگان ( Vendor )
 • لیست بسته های خرید
 • لیست دپارتمان ها و مسئول هر دپارتمان در پروژه
 • لیست مدارک سازندگان ( VPIS )
 • مدارک سازندگان ( Vendor Document )
 • مکاتبات با سازندگان ( TQ )
 • Transmittal
 • Comment Sheet
 • Reply sheet
 • گردش کار دستگردانی مدارک سازندگان
 • گزارش های مدیریتی پیشرفت مهندسی خرید

تصاویری از بخش های مختلف سامانه نرم افزاری

Figure 1: EDMS System Home Page

Figure 2: Engineering Documents

۱۳۹۷/۱۰/۴ ،۱۱:۴۷:۲۲ +۰۰:۰۰