درخواست همکاری در برنامه ریزی و کنترل پروژه۱۳۹۷/۸/۲۷ ،۰۶:۵۹:۴۳ +۰۰:۰۰

مدیریت پروژه

موسسه مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه فراهمراهان

دعوت به همکاری شرکت مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه فراهمراهان

همکاری با ما:

موسسه مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه فراهمراهان بر استانداردهای جهانی project management body of knowledge و

تجربیات افراد موفق که در این حوزه مشغول به کار می‌باشند، ساختار یافته است.

یکی از چالش‌های عمومی در مدیریت پروژه تشخیص موفق بودن یا نبودن پروژه است اساتید ما، شما را در تمامی مراحل همراهی میکنند.

با ثبت نام در فرم دعوت به همکاری مدیریت و کنترل پروژه فراهمراهان دانش مدیریتی خود را افزایش دهید و به سازمانی دلخواه بپیوندید.

با فراگیری و همکاری در سازمان ما دانش مدیریتی را در کنار کار یاد بگیرید و قدمی برای آینده بردارید.

شما می‌توانید در این بخش برای همکاری در موسسه مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه فراهمراهان ثبت نام کنید: